ENE-TEP, a.s

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme 28  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov. Dlhodobo spolupracujeme s teplárenskými a správcovskými spoločnosťami, a veľkým množstvom ďalších firiem a organizácií z oblasti energetiky. Máme k dispozícii ťažké mechanizmy, adekvátny vozový park, náradie a dielenské vybavenie na špičkovej úrovni. Disponujeme skladovými, dielenskými a výrobnými priestormi. Našim klientom zabezpečíme podľa požiadaviek všetko od prvotných konzultácií, cez následné projektovanie, realizáciu a sanáciu prostredia. Realizácia zahŕňa projektovanie, montáž, servis elektroinštalácií, generálne opravy, servis technických zariadení elektrických ako aj bleskozvodov. V segmente strojnej časti ponúkame napríklad opravy, servis, pokládku nových potrubných rozvodov a výkopové práce s následnou sanáciou prostredia.

Máme dlhodobé skúsenosti aj s rekonštrukciami, opravou, servisom na  technických zariadeniach plynových, ale aj na zariadeniach na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní.

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.