Vodoinštalácia, kúrenie a kanalizácia

  • Montáž, výmena vodomerov
  • Kúrenárske práce s so všetkými materiálmi
  • Potrubné rozvody
  • Kanalizácia oprava, pokládka
  • Výmena, dodávka radiátorových telies
  • Zabezpečenie kompletných inžinierskych sietí
  • Odborné prehliadky tlakových nádob
  • Vodárenské práce so všetkými materiálmi

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.