Životné prostredie

Pôsobíme v segmente, ktorý je veľmi úzko spojený so životným prostredím, z čoho vyplýva aj náš záväzok nielen dodržiavať všetky nevyhnutné nariadenia, ale ísť aj nad zákonom stanovený rámec. Sme aktívni v riešení všetkých ekologických problémov, na ktoré máme pri našej práci dosah a vieme ich ovplyvniť. Robíme nielen praktické kroky, ale aj osvetu, a to rovnako medzi našimi zamestnancami, ako aj partnermi a dodávateľmi.

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.