Elektroinštalácia a elektroúdržba

  • Projektovanie elektroinštalácie
  • Montáž, oprava a údržba elektroinštalácie
  • Kompletná elektroúdržba budov
  • Elektroúdržba prípojok
  • Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov
  • Odstraňovanie porúch zistených pri prehliadkach
  • Preventívna údržba elektrických zariadení a bleskozvodov

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.