Oznamy

  • Fakturačné údaje:
IČO: 36 797 421
DIČ: 2022406870

Bankové spojenie:
TATRA banka 2621228015/1100
Spoločnosť zaregistrovaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4868/B
 

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.