Stratégia

Máme ambíciu rásť vo všetkých segmentoch kde pôsobíme. Základnými piliermi nášho rastu sú dobré odborné zázemie a nadštandardné materiálovo-technologické zabezpečenie. Oboje vnímame ako nevyhnutnosť pre dosiahnutie najvyššej možnej kvality a optimálnej ceny ponúkaných produktov a služieb.

Za najlepší dôkaz toho, že sme našu stratégiu nastavili správne, považujeme neustále rastúci trend nielen v počte vykonaných prác, ale aj v spokojnosti klientov.

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.