Referencie

 

MIESTO STAVBY

DRUH STAVBY

ROK

Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Výmena ležatých sekundárnych rozvodov Batková 1 – 3, 9 - 11  – výmena ležatých sekundárnych rozvodov, drobné stavebné úpravy)
2008
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Výmena ležatých sekundárnych rozvodov Bagárová 5 - 7  – výmena ležatých sekundárnych rozvodov, drobné stavebné úpravy)
2008
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Výmena ležatých sekundárnych rozvodov Landavová 22 - 24  – výmena ležatých sekundárnych rozvodov, drobné stavebné úpravy)
2008
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Výmena ležatých sekundárnych rozvodov Bazovského 1 - 13  – výmena ležatých sekundárnych rozvodov, drobné stavebné úpravy)
2008
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Výmena ležatých sekundárnych rozvodov Landavová 6 - 10    – výmena ležatých sekundárnych rozvodov, drobné stavebné úpravy)
2008
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Výmena ležatých sekundárnych rozvodov Batková 5 - 7  – výmena ležatých sekundárnych rozvodov, drobné stavebné úpravy)
2008
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Výmena ležatých sekundárnych rozvodov Landavová 2 – 14, 12 - 18  – výmena ležatých sekundárnych rozvodov, drobné stavebné úpravy)
2008
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Výmena ležatých sekundárnych rozvodov Bagárová 1 - 3  – výmena ležatých sekundárnych rozvodov, drobné stavebné úpravy)
2008
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Rekonštrukcia HV a sekundárnych rozvodov  okruh kotolne OST 970 Galbavého – horúcovod, odbočné šachty, výmena sekundárných rozvodov v objektoch, demontáž sekundárnych rozvodov, dodávka OOST (17 ks), (predizolované potrubia, technologická časť, výkopové práce, stavebné úpravy, sadové úpravy, ELI, MaR, monitorovací systém)
2009
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 876 Račianska 17  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2009
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 876 Račianska 5  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2009
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST Športová hala Pasienky  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2009
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 991 Hlaváčikova  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2009
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 993 Hlaváčikova  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2009
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Rekonštrukcia HV a sekundárnych rozvodov Štrkovec okruh č. 6 OST 762 – horúcovod, odbočné šachty, výmena sekundárnych rozvodov, demontáž sekundárnych rozvodov,  OOST (3 ks) (predizolované potrubia, technologická časť, výkopové práce, stavebné úpravy, sadové úpravy, ELI, MaR, monitorovací systém)
2010
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 793 Hraničná ZSE  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2010
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 822 Rajská 2 Hotel Kyjev  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2010
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 986 Sch. Trnavského  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2010
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 994 Alexyho  – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2010
Krajský školský úrad v Trenčíne
Rekonštrukcia OST  SŠ sv. Jána Bosca Nová Dubnica – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST)
2011
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Odstránenie havarijného stavu nádrže o objeme 50m3 pre HCI  – dodávka novej dvojplášťovej nádrže, montáž, stavebné úpravy, demontáž pôvodnej nádrže
2012
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava 2 ks regulačných ventilov na napájacích vetvách na K 5 - TpV  – dodávka nových armatúr, montáž, demontáž armatúr, izolácie, MaR, ELI
2012
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava izolácií vzdušnej trasy HV a SV napájača Juh  – dodávka nových izolácií, montáž izolácií a oplechovania, demontáž oplechovania a izolácií
2012
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava OST 813 Karadžičova 6 – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST
2012
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Rekonštrukcia OST 648 Doprastav – dodávka OST, technologická časť, stavebné úpravy,  ELI, MaR, demontáž pôvodnej OST
2012
Bratislavská teplárenská a.s., Bratislava
Oprava riadiacej skrine poistných ventilov K6 v Teplárni západ – dodávka riadiacej skriňe, technologická časť, ELI, MaR, demontáž
2012
 
   
 

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.