Fil­tračná a koa­lescenčná jednotka

Dovoľujeme si Vám ponúknuť v rámci rozšírenia našich služieb zabezpečenie filtrácie oleja parných a plynových turbín.
Filtráciu zabezpečujeme filtračným a koalescenčným zariadením typu FKS 300 od spoločnosti Energetické strojárne Brno, a.s. Zariadenie je možné použiť pre systémy s olejom triedy viskozity ISO VG11 až VG68 s prevádzkovou teplotou oleja 30-80°C. Technické parametre oleja po jednom priechode separátorom FKS 300 sú vyhovujúce pre všetky bežné technologické systémy. Olej na výstupe zo zariadenia splňuje triedu čistoty minimálne NAS 6 a obsah vody pre olej bez detergenčných prísad pri teplote 40°C je obvykle 0,02%.

V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, s dôverou sa prosím  na nás obráťte na nižšie uvedenom kontakte.

Fil­tračná a koa­lescenčná jednotka

O ENE-TEP, a.s.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky. V súčasnosti máme viac ako 30  kmeňových vysoko kvalifikovaných zamestnancov, pri náročnejších projektoch však najímame neobmedzený počet pracovníkov.

 

... viac info
Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Všetky práva vyhradené. Ochrana autorského práva.